الف) محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي

ب) محتوا عليه مقدسات اسلامي

ج) محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي

د) محتوا عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي

ه) محتواي که براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار مي رود ( محتوا مرتبط با جرايم رايانه اي )

و) محتواي که تحريک ، ترغيب ، يا دعوت به ارتکاب جرم مي کند ( محتواي مرتبط با ساير جرايم )

ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي 

ح) محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري
 

به طور کلي هرگونه فعاليت برخلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب مي شود و بدون تذکر عضويت لغو خواهد شد.

در ضمن ميتوانيد به طور دقيق تر قوانين و مقررات را در سايت  پليس فتا مشاهده کنيد.

http://www.cyberpolice.ir/page/2551
 

بازیابی کلمه عبور

نام کاربری ، ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد کنید: